Nichicon HV 35v 1000uF

Nichicon HV 35v 1000uF
Item# Nich35v1000
$0.50

Product Description

Nichicon HV Series 35v 1000uF 12.5X20mm

Nichicon Part Number: UHV1V102MHD

Rated Ripple: 2920

Rated Temp: 105C

Nichicon HV Specs